Wagopakowacza (TPWP)

TPWP

Wagopakowacza (TPWP)

out of 5

Wagopakowaczka pozwalająca na dokładne dozowanie i naważanie materiału w postaci sypkiej bezpośrednio do opakowań z worków typu bigbag.
Składa się z konstrukcji do podwieszenia bigbaga wyposażonej w trawers. Zawartość bigbaga przesypywana jest do zbiornika buforowego, z którego następuje dozowanie materiału przenośnikiem ślimakowym do worka umieszczonego na wadze. Wymiana worka odbywa się w trybie ręcznym przez opreatora. Wagopakowaczka może być również wykonana w wersji mobilnej na kołach.

ZALETY:

• prosta, zwarta konstrukcja zajmująca niewielki obszar,
• możliwość przemieszczania urządzenia w wersji mobilnej.