zgrzeblowe_TPZ-1

Przenośniki zgrzebłowe (TPZ)

out of 5

Przenośniki zgrzebłowe produkowane przez Trans Project mają zazwyczaj budowę szczelnie zamkniętego koryta, po którego dnie materiał jest wygarniany za pomocą zgarniaków mocowanych do łańcucha. Koryto w wersji pyłoszczelnej pokryte jest na całej długości przykręcanymi pokrywami.

ZALETY:
• wysoka odporność na zużycie,
• osiągalne duże wydajności przy małych gabarytach urządzenia,
• praca w trudnych warunkach.

Przenośniki te wykorzystuje się głównie do transportu:
• żużla,
• biomasy,
• nawozów,
• produktów wapiennych, chemicznych itp.