Przenośniki śrubowe (TPS)

srubowe_TPS2
srubowe_TPS1srubowe_phoca_thumb_l_PS2srubowe_phoca_thumb_l_PS13

Przenośniki śrubowe (TPS)

out of 5

Przenośniki śrubowe stosowane są do transportu materiałów sypkich, pylastych oraz drobno-kawałkowych. Transport zazwyczaj odbywa się w poziomie lub pod kątem do ±20 stopni.

W zależności od transportowanego materiału stosuje się różne rodzaje ślimaków:

• pełne,
• wstęgowe,
• łopatkowe
• kształtowe.

Otwór zasypowy / wysypowy wykonujemy indywidualnie zgodnie z zamówie-niem klienta.
Oferujemy również wyposażenie dodatkowe jak np. rozdzielacze, zasuwy.
W przypadku materiałów agresywnych, przenośniki wykonujemy w wersji kwasoodpornej.

W celu jak najlepszego doboru parametrów przenośnika, należy podać podstawowe dane:

• rodzaj materiału transportowanego i jego własności (np. granulacja, gę-stość usypowa, ścieralność, wilgotność, itp.),
• sposób zasypywania przenośnika (np. grawitacyjny z kosza zasypowego lub w sposób ciągły przenośnikiem taśmowym itp.),
• wydajność,
• odległość pomiędzy zasypem a wysypem oraz wymiary kołnierzy przyłą-czeniowych,
• specyficzne warunki otoczenia np. wysoka temperatura lub zapylenie.

W przypadku wymiany przenośnika na nowy należy oprócz ww danych, podać również dodatkowe parametry przenośnika podlegającego wymianie takie jak:

• średnica ślimaka, typ oraz skok,
• moc oraz obroty napędu