Przenośnik taśmowy (TPT)

Z TAŚMĄ STALOWĄ
Przenosnik_z_tasma_stalowa

Przenośnik taśmowy (TPT) – Z TAŚMĄ STALOWĄ

out of 5

Przenośniki tego typu służą do transportu w ciągach technologicznych gdzie materiał transportowany poddawany jest różnorodnym procesom np. płukania, suszenia a także chłodzenia i obróbce cieplnej. Jako cięgno transportowe wykorzystuje się taśmy stalowe, tworzywowe lub nierdzewne w postaci taśm siatkowych o przeróżnych wzorach i wielkości splotu. Dobierane są każdorazowo w zależności od materiału transportowane i procesu jakiemu zostanie poddany.
Przenośniki z taśmą siatkową występują zazwyczaj w wersji płaskiej poziomej ale wykonujemy również inne kształty łamane pod różnymi kątami. W przypadku większych kątów taśma siatkowa zostaje wyposażona w zabieraki stalowe. Zabudowa przenośników uzależniona jest od przeprowadzanego procesu. W przypadku chłodzenia materiału przenośnik pracuje w zbiorniku z częściowo zanurzoną taśmą w wodzie.

ZALETY:
• taśma odporniejsza na wyższe temperatury i niekorzystne warunki otoczenia,
• mniejsze zużycie w porównaniu do typowych taśm gumowych lub tworzywowych,
• lepsze prowadzenie taśmy ze względu na zastosowanie łańcuchów.