Przenośnik taśmowy (TPT)

RUROWY
Pryenosnik_rurowy

Przenośnik taśmowy (TPT) – RUROWY

out of 5

Przenośniki rurowe stosowane są do transportu materiałów przede wszystkim suchych i drobnoziarnistych. Sprawdzają się szczególnie gdy wymagany jest transport materiałów pylistych na otwartych przestrzeniach.
Taśma przenośnika rurowego jak sama nazwa wskazuje ułożona jest w kształt rury dzięki odpowiedniemu ułożeniu zestawu krążników co uniemożliwia wysypanie się materiału transportowanego. Natomiast w strefie zasypu i na wysypie przechodzi w kształt płaski.

ZALETY:
• mniejsza emisja pyłu oraz generowanie mniejszego hałasu,
• mniejsze gabaryty w porównaniu do standardowych
przenośników taśmowych,
• możliwość ukształtowania biegu trasy przenośnika
w łuki w płaszczyźnie poziomej,
• możliwość wykorzystanie do transportu również
dolnego biegu taśmy.