Przenośnik taśmowy (TPT)

REWERSYJNY
Przenosnik_REWERSYJNY

Przenośnik taśmowy (TPT) – REWERSYJNY

out of 5

Przenośnik rewersyjny to zazwyczaj krótki przenośnik z zasypem umieszczonym w środkowej części trasy.
Stosowane są głównie w liniach technologicznych gdzie wymagana jest zmiana kierunku transportowania materiału co pozwala na np. zasilanie nadawą dwóch niezależnych linii produkcyjnych lub umożliwia pobieranie próbek materiału.
Rodzaj zastosowanej taśmy zależy od materiału transportowanego podobnie jak w standardowych przenośnikach taśmowych.