Przenośnik taśmowy (TPT)

MOBILNY-ZAKRĘŻNY
Przenosnik_zakrężny
Przenosnik_rurowy_samonos_01Przenosnik_rurowy_samonos_02Przenosnik_mobilny_rysPrzenosnik_zakrezny_rys_01Przenosnik_zakrezny_rys_02Przenosnik_zakrezny_rys_02a

Przenośnik taśmowy (TPT) – MOBILNY-ZAKRĘŻNY

out of 5

Przenośniki taśmowe zakrężne przeznaczone są do transportu materiałów sypkich. Stosowane są głównie w zakładach
przeróbczych, liniach do klasyfikacji kuszywa, produkcji ekogroszku itp.
Przenośniki zakrężne oferujemy w dwóch wykonaniach:
• z podporą V na płozie
• z podporą V na kołach
Dla przenośników tego typu stosujemy taśmy gumowe w układzie dwu lub trójkrążnikowym. Dodatkowo taśmę można
wyposażyć w specjalne zabieraki umożliwiające pracę w niecce pod większymi kątami pochylenia.
Zastosowanie zgarniaczy i skrobaków podtaśmowych umożliwia transport surowców wilgotnych.

ZALETY:

• niższe koszty eksplotacji i transportu w porównaniu z transportem kołowym,
• łatwość przystosowania do różnorodnego ukształtowania terenu,
• mała przestrzeń do zabudowy przenośnika.