TPSC-1

Przenośnik stalowo-członowy (TPSC)

out of 5

Przenośniki stalowo członowe wykorzystywane są zazwyczaj do transportu ciężkich materiałów często o podwyższonej temperaturze. Nośnikiem jest taśma stalowo członowa (taśma zawiasowa) mocowana do łańcucha. W zależności od warunków pracy i materiału transportowanego można zastosować taśmę stalową lub nierdzewną z ogranicznikami bocznymi o powierzchni gładkiej, perforowanej lub z wytłoczeniami. Przy dużych kątach pracy montowane są do taśmy stalowe progi.
Przenośniki tego typu często używane są jako urządzenia wygarniające spod dużych koszy zasypowych.

ZALETY:
• praca w trudnych warunkach,
• przenoszenie ładunków o podwyższonych temperaturach i dużym ciężarze.