Przenośnik rolkowy (TPR)

WZMOCNIONY
TPR_wzmocniony_3
TPR_wzmocniony_1TPR_wzmocniony_2

Przenośnik rolkowy (TPR) – WZMOCNIONY

out of 5

Przenośniki przeznaczone do załadunku lub rozładunku przemysłowymi wózkami widłowymi. Urządzenie zaprojektowane głównie w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi pracą wózków widłowych dużych rozmiarów, tj.: jednolita, ciężka konstrukcja, pełne zabezpieczenie krążków przed uderzeniami wideł. Masywne odboje ponadto gwarantują właściwe umiejscowienie ładunku.