Podajniki wibracyjne (TPW)

TPW-1
TPW-2

Podajniki wibracyjne (TPW)

out of 5

Podajniki wibracyjne przeznaczone są do podawania materiałów sypkich oraz ziarnistych. Umieszczone pod koszami zasypowymi, zbiornikami pełnia również role dozowników materiału.
Wykonywane są w wersji podwieszanej lub podpartej, w zależności od zabudowy.

Składają się z:

• rynny transportującej,
• napędu bezwładnościowego,
• zawieszenia lub podparcia sprężynowego.

W przypadku transportowania materiałów silnie ścierających wewnętrzna cześć rynny zostaje wyposażona w blachy trudno-ścieralne HARDOX.