Pług zrzutowy (TPPZ)

TPPZ-1
TPPZ-2

Pług zrzutowy (TPPZ)

out of 5

Pługi zrzutowe stosowane są na przenośnikach taśmowych. Urządzenia te wykorzystuje się do zrzutu materiału transportowanego z taśmy. W zależności od ukształtowania taśmy stosuje się pługi o odpowiednim kształcie skrobaka dla taśmy nieckowej lub zestaw pługu ze skrobakiem prostym i stołem wypłaszczającym taśmę.

Zrzut materiału odbywa się:

• na prawą lub lewą stronę dla pługu jednostronnego,
• na obie strony równoczeście dla pługu dwustronnego.

Wszystkie pługi oferujemy w wersji mobilnej na kołach z napędem do przemieszczania wzdłuż trasy przenośnika lub w wersji stałej przykręcanej.

Skrobak pługu może być opuszczany:

• elektrycznie poprzez motoreduktor i śrubę,
• pneumatycznie przy pomocy siłownika.