Dozowniki celkowe (TPC)

TPC_01
TPC_02

Dozowniki celkowe (TPC)

out of 5

Dozowniki celkowe stosowane są do odbierania materiałów sypkich oraz pylastych z silosów, filtrów itp. Dodatkowo spełniają funkcję szczelnego zamknięcia zbiornika.
Dozowanie materiału następuje poprzez obracanie się wirnika celkowego, który podaje produkt zachowując szczelność zbiornika.Korpus dozownika oraz wirnik wykonujemy w wersji spawanej.

Dozownik celkowy dobierany jest na podstawie danych takich jak:

• rodzaj materiału transportowanego i jego własności (np. granulacja, gę-stość usypowa, ścieralność, wilgotność, itp.),
• wymagana wydajność,
• parametry zbiornika, z którego dozownik będzie podawał (np. wymiary kołnierza przyłączeniowego, pojemność, wartość ciśnienia w zbiorniku jeżeli występuje),
• specyficzne warunki otoczenia np. wysoka temperatura lub zapylenie