Przesiewacze wibracyjne (TPPW)

TPPW-1
TPPW-2_sq

Przesiewacze wibracyjne (TPPW)

out of 5

Przesiewacze wibracyjne służą do klasyfikacji kruszyw oraz innych materiałów średnio oraz drobnoziarnistych.
Wykonywane są w wersji jedno lub wielopokładowej. W zależności od zabudowy mogą być podparte lub podwieszone.

Przesiewacze dzielą się na:
• przesiewacze wibracyjne kołowe,
• przesiewacze wibracyjne prostoliniowe
• przesiewacze wibracyjne eliptyczne
• przesiewacze wibracyjne rusztowe do wstępnej klasyfikacji materiałów gruboziarnistych.

Stosujemy sita blaszane (z blachy perforowanej), sita szczelinowe oraz sita poliuretanowe.
W przypadku materiałów pylących wykonujemy przesiewacze obudowane wyposażone w króćce odciągowe.